alarmچهارشنبه 7 خرداد 1399 - 01:52

Wednesday 27 May 2020 - 01:52alarm

alarmالأربعاء 4 شَوّال 1441 - 01:52

استان كهگيلويه و بويراحمد


بخش تحقيقات علوم دامی مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كهگيلويه و بويراحمد

 


 

تاریخچه

 

بخش تحقیقات علوم دامی در بهمن ماه 1372 با حضور دکتر امان پور به استان راه اندازی گردید. جذب نیروی متخصص در بخش علوم دامی از فروردین 1373 شروع به کار کرد.

 


 

اولویت ها برنامه آینده بخش تحقیقات علوم دامی

 

اولويت هاي تحقيقاتي نظام جامع دامپروري:(90 تا 95 )

 

-  ارائه راهكارهايي در جهت توسعه و تشويق سرمايه گذاري در فعاليت هاي دامپروري

 

- ارائه راهكارهايي در جهت بهبود معيشت دامدارن و تشويق آنها به ماندگاري حرفه دامپروري

 

- ارائه راهكار هايي در جهت بسط و توسعه دامپروري با هدف اشتغال زايي و كاربرد فن آوري روز در امر پرورش

 

- ارائه راهكار هايي در جهت شناسايي منابع تغذيه اي و فرآوري و تعين ارزش غذايي آنها

 

- ارائه راهكارهايي در جهت بهسازي جايگاه دام و طراحي الگوي مناسب آن در نواحي آب هوايي

 

- ارائه راهكار هايي در جهت كاهش مصرف حامل هاي انرژي در طرح هاي صنعتي دام و طيور

 

- ارائه راهكار هايي در جهت طراحي الگوهاي پرورشي دام و طيور متناسب با تعادل مرتع و دام

 

- ارائه راهكار هايي در جهت شناسايي، ثبت، كنترل و گواهي منابع ژنتيك دام و اصلاح نژاد آنها 

 


 

اولويت هاي تحقيقاتي بر اساس قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي( 1391 -1395 )

 


 

- ارائه راهكار هايي در جهت ارتقاء شاخص هاي بهره وري و اصلاح الگوي توليد در دام و طيور

 

- ارائه راهكار هايي در جهت بكار كيري فن آوري بهره وري زيستي مرا تع توسط دامداران با هدف افزايش برداشت علوفه مجاز از مراتع به ميزان نيم ميليون تن درسال

 

- ارائه راهكار هايي در جهت بكار گرفتن فن آوري زيستي و بهره وري در امر پرورش دام

 

- ارائه راهكار هايي در جهت فرآوري ضايعات كشاورزي با هدف افزايش سلانه توليد 3.5 ميليون تن و

 

- ارائه راهكار هايي در جهت شناسايي و فرآوري پس مانده هاي كشاورزي و مرتعي با هدف افزايش سالانه 3.1 ميليون تن خوراك توليدي و تحقق برنامه 

 

- ارائه راهكار هايي در جهت طراحي الگوهاي پرورشي دام و طيور متناسب با تعادل مرتع و دام با هدف افزايش 3.1 ميليون واحد دامي در سال و تحقق برنامه

 

- ارائه راهكار هايي در جهت بكار گيري عصاره گياهان دارويي و شهدزا در درمان دام و طيور

 


 

اولویت طرح های استانی

 

-      بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش دامپروري استان

-      بررسي فرصت هاي اقتصادي در بخش دامپروري استان 

-      بررسي فرصت هاي اشتغال زايي در بخش دامپروري استان 

-      بررسي بهره وري كل عوامل توليد در بخش دامپروري استان

-      شناسايي منابع تغذيه اي و فرآوري و تعين ارزش غذايي آنها در استان

-      بررسي الگوي اجرايي سيتم هاي چرا با اجراي تعادل مرتع و دام در نواحي مخلف استان

-      بررسي كارايي فني ابنيه و تاسيسات جديد در كاهش مصرف انرژي در استان

-      بررسي و استعداد يابي راندمان توليد شير گاو ها بومي و صنعتي با هدف بهگزيني، تكثير و اصلاح نژاد

-      شناسايي، عمل آوري، درجه بندي الياف، كرك، پوست و چرم در استان

-      شناسايي، ثبت، كنترل و گواهي منابع ژنتيكي دام استان

-      استعداد يابي و ساماندهي الگوهاي پرورشي دام و طیور در استان

-      فن آوري هاي نوين براي افزايش ماندگاري و حفظ كيفيت فرآورده هاي دامي

-      شناسايي گياهان دارويي و شهد زا و كار برد استفاده آنها در دام و طيور

 


 

ایستگاه تحقیقات تعادل دام_مرتع مارگون

 

- اين ايستگاه در 10 كيلومتري شهر پاتاوه از توابع شهرستان سي سخت و 60كيلومتري ياسوج ( مركز استان) قرار دارد.

 

- مختصات جغرافيايي ايستگاه : عرض جغرافيايي ˝15 ´58 ˚30 طول جغرافيايي ˝30 ´7 51

 

- مساحت: 1500/ 676 هكتار

 

- ارتفاع از سطح دريا : 2300 متر

 

- ميانگين بارندگي سالانه 655 ميلي متر

 

- نوع درصد نزولات : برف 30% - باران 70% 

 

- حداقل و حداكثر دما: 10- و 38+

 

- شيب غالب ايستگاه : 9% جنوبي ؛ 12% غربي

 


 

چشم انداز ایستگاه مارگون 

 

ایستگاه تحقیقاتی مارگون با توجه به پتانسیل بالقوه می تواند به عنوان ایستگاه تحقیقاتی برای پروژه های مرتعداری و دامداری مورد استفاده قرار می گیرد. شایسته است در بلند مدت ایستگاه مارگون را فراتر از ایستگاه تحقیقاتی دید زیرا توانایی تبدیل شدن به مرکز مطالعات تعادل مرتعداری و دامداری و آموزش سیستم های چرا را دارد.

 

می توان با برنامه ریزی صحیح و احداث ساختمانهای مربوطه به اهداف طولانی مدت در ایستگاه مارگون رسید. بدین منظور می توان ساختمانی در حدود 400 متر در دو طبقه برای ایستگاه در نظر گرفت با مدیریت علمی شرایط مرتعداری و دامداری را در استان بهبود بخشید

 


 

یافته های تحقیقاتی مرکز:

 

1- نقدی پور.ر. و همکاران. (1375) پروژه تحقیقاتی.ملی: مقايسه خصوصيات پرواری بره های نر بهمئی در سه گروه وزنی. این پژوهش با هدف تعیین وزن پرواری بره های نر، توده گوسفند بهمئي انجام گردید. در سه گروه وزني با نظر گرفتن سه صفت ميانگين اضافه وزن روزانه، درصد اضافه وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي انجام شد. با ارزيابي مالی هزینه _ منفعت بره هاي نر در وزنهاي20 الي 35 كيلوگرمي راندمان تولیدی و مالی قابل قبولی داشته اند. 

 

2- نقدی پور.ر. و همکاران. (1379) پروژه تحقیقاتی.خاص: بررسی ارزش غذايی منابع خوراکی مرتعی دام استان ک و ب فاز اول شبدر و يونجه. شامل يونجه (چينهاي مختلف) و شبدر(چينهاي مختلف) به روش طبقه‌بندي شده تصادفي نمونه‌برداري بعمل آمد. روي هر نمونه 14 تجزيه جهت تعيين غلظت مواد مغذي و معدني بعمل آمد.

 

3- نقدی پور.ر. و همکاران. (1383) پروژه تحقیقاتی. خاص: تعيين ارزش غذائی و قابليت هضم 9 گونه مرتعی استان کهگيلويه و بويراحمد. کدمصوب : 83015-0000-02-210000-083-2

 

4- نقدی پور.ر. و همکاران. 1375) پروژه تحقیقاتی ایستگاه مارگون: مقايسه پرورش بوقلمون در شرايط بسته وباز: به منظور بررسي پرورش و سازگاري اقليمي، مقايسه بازده خوراك به روش تغذيه دستي با شرايط مرتعي و بهره وري تولید در پرورش بوقلمون اجرا گرديد. نتايج حاصله نشان داد، بوقلمونها در 5 گروه غذايي فوق نگهداري و پرورش آنها در شرايط ايستگاه دام و مرتع مارگون (مناطق ييلاقي) استان مقرون به صرفه بوده است. گروه بدون غذاي دستي و گروههاي كه غذاي دستي كمتري استفاده كرده اند، از نظر اقتصادي مناسبتر بودند.

 

5- نقدی پور.ر. (1380) پایان نامه ارشد. – بررسی امکان بهبود مديريت در تغذيه واحدهای پرواربندی گوسفند در استان كهگيلويه و بويراحمد : در اين بررسي ميانگين و انحراف معيار وزن خريد، فروش، افزايش وزن روزانه، ماده خشك مصرفي و ضريب تبديل غذاي مصرفي واحدهاي مورد مطالعه به ترتيب با 6/2 ± 7/28 ، 2/7 ± 7/45، ‌5/ ± 142/0 ، 2/0 ± 2/1 و 3/2 ± 14/9 كيلوگرم بود. هزينه خوراك به قيمت فروش هر كيلوگرم وزن زنده برابر 4/20 ± 52/74 درصد بود. ميانگين و انحراف معيار تلفات در بين واحدها در شهرستان ياسوج برابر 38/8 ± 07/12 درصد، تقريباً 2/2 برابر بيشتر از دو شهرستان ديگر بود. محاسبه هزينه‌ها و درآمدها نشان مي‌دهد كه 2/42 درصد واحدهاي شهرستان ياسوج متضرر شدند. مديريت نتايج عملكرد واحدها نشان مي دهد كه مديريت كارشناس باعث بهبود ضريب تبديل غذايي در واحد ياسوج و دهدشت به ترتيب 6/17 و 4/21 درصد گرديد. مديريت فني كارشناس در واحدهاي پروابندي مي‌تواند موجب بهبود و بهره‌وري مديريت خوراك و اقتصادي‌تر نمودن واحد گرديد.

 

6- نقدی پور.ر. و همکاران. (1387) پروژه تحقیقاتی.ملی: مقايسه عملكرد پرواري و خصوصيات لاشه سه گروه سني بزغاله هاي نر بومي استان كهگيلويه و بويراحمد. شماره مصوب: 87067-13-56-4. این پژوهش با هدف تعیین وزن، سن و مدت زمان پروار بزغاله های نر بومی انجام گردید. در سه گروه سنی، وزني() با نظر گرفتن سه صفت ميانگين اضافه وزن روزانه، درصد اضافه وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي انجام شد. با ارزيابي مالی هزینه - منفعت بزغاله های نر در وزنهاي... الي ... كيلوگرمي راندمان تولیدی و مالی قابل قبولی داشته اند. 

 

7- نقدی پور.ر. و همکاران. (1387) پروژه تحقیقاتی. خاص: بررسي و مقايسه پرورش علمي مرغ بومي در روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد

 

8- باقر پور. ر. و همکاران.(1382) پروژه تحقیقاتی. خاص: بررسی و ارائه مناسبترين رژيم غذائی جهت افزايش وزن گوساله های بومی استان دراين پژوهش بررسی مديريت خوراک و تغذيه، بررسی اجمالی از وضعيت موجود واحدهای پرواربندی و نتايج مقايسه مواد مغذي مصرف شده و مورد نياز گوساله ها در واحدهاي استان کهگيلويه و بويراحمد بعمل آمد. نتايج محاسبات بيلان هزينه خوراك مصرفي نشان مي دهد كه ساليانه با ميانگين 43/21 درصد هزينه اضافي ناشي از مازاد مصرف ماده خشك هدر مي رود.

 

9-آقاشیری. ا. و همکاران.(1382) پروژه تحقیقاتی. خاص: علل ورشكستگي مرغداري ها در استان كهگيلويه و بويراحمد بررسي گرديد.از نتايج تحليل واريانس در سطح احتمال (P<0.05) مشخص گرديد كه عدم رعايت نكات بهداشتي كه خود از عوامل مديريتي مي‌باشد و بالا بودن ظرفيت مرغداري بازاي هر كارگر نقش كاملاً مؤثري در ورشكستگي واحدها داشته است. در اين گزارش پيشنهاداتي به منظور بهبود اقتصادي و عدم ورشكستگي واحدهاي مرغداري گوشتي استان ارائه گرديد. 

 

10- رحیمی.ت. (1380) پایانامه ارشد. مقايسه رشد و بازماندگي در قزل‌آلاي رنگين كمان (oncorhynchus mykiss)، قزل‌آلاي طلايي (o. m. aguabonita) و هيبريدهاي حاصل از تلاقي آنها : در اين طرح لاروهاي حاصل از 2 تيمار خالص قزل‌آلاي رنگين كمان و قزل‌آلاي طلايي و 2 تيمار هيبريد حاصل از تلاقي متقابل آنها طي يك دوره پرورش تا وزن 15 گرم با هم مقايسه گرديد كه نتايج بدست آمده نشان داد هيبريد بدست آمده از تلاقي قزل‌آلاي نر طلايي با ماده رنگين كمان از نظر رشد و بازماندگي مناسب‌تر بوده و پرورش آن اقتصادي‌تر است. 

 

11- رحیمی.ت. و همکاران.(1376). پروژه تحقیقاتی. ملی: طرح اثرات سطوح مختلف انرژي و پروتئين در پروار بره‌هاي نر گوسفند توده بهمئي: اثرات استفاده از سه سطح مختلف انرژي (3/2، 5/2 و 7/2 مگا كالري بر كيلوگرم ماده خشك ) و دو سطح پروتئين (12 و 14 درصد پروتئين خام) در جيره غذايي بره‌هاي نر توده بهمئي طي يك دوره پرواربندي 100 مورد بررسي قرار گرفت كه در نهايت جيره غذايي داراي 7/2 مگا كالري انرژي با 12 درصد پروتئين خام در كيلوگرم ماده خشك در پرواربندي بره‌هاي نر توده بهمئي اقتصادي‌تر و توده بهمئي تحمل بالايي از نظر مصرف انرژي دارد كه نشان‌دهنده استعداد پروار مناسب اين توده است.

 

12- رحیمی.ت. و همکاران.(1374). پروژه تحقیقاتی.ملی: شناسايي مقدماتي وضعيت گله‌داري در استان كهگيلويه و بويراحمد: دو توده عمده ژنتيكي گوسفندان استان گوسفند لك قشقايي به ميزان 48 درصد و گوسفند بهمئي 27 درصد از گوسفندان استان است. 25 درصد گوسفندان استان از ساير نژادها از جمله نژاد بختياري است كه با ميزان 16 درصد گسترش رو به تزايدي دارد. ميانگين شير توليدي گوسفند و بز استان در يك دوره 100 روزه شيردهي به ترتيب 45 و 55 كيلوگرم است. گله‌ها 5/10 ماه از مراتع و 5/1 ماه از پس چر زراعت‌هاي كشاورزي مصرف مي‌كنند. سقط جنين در بين ميش‌ها 8/6 و در ميان بزها 5/10 درصد است.

 

13- رحیمی.ت. و همکاران.(1383). پروژه تحقیقاتی. ملی: بررسی ميزان توليد شير دو توده گوسفند بهمئی و لک قشقائی در استان کهگيلويه و بويراحمد کد : 83081-0000-07-210000-083-2 گزارش نهائی ارائه شده و دارای شماره فروست می باشد.

 

14- رحیمی.ت. (1380). پروژه تحقیقاتی: مقايسه رشد و ماندگاری در هيبريدهای حاصل از تلاقی ماهيان قزل الای رنگين کمان و طلايی.

 

15- رحیمی.ت. و همکاران.(1383). پروژه تحقیقاتی.ملی: طرح: استفاده از سطوح مختلف ميوه بلوط در جيره غذايي بزغاله‌هاي بومي استان كهگيلويه و بويراحمد. شماره مصوب: 85034-0000-02-210000-083-2. مجري: تیمور رحیمی

 

16- آشتیانی مقدم.ع. و همکاران (1376) پروژه تحقیقاتی. ملی: بررسي وضعيت دام در مراتع ييلاقي و قشلاقي استان كهگيلويه و بويراحمد : در اين طرح دهها صفات مختلف بررسي گرديد.برخي از اين صفات گله هر دامدار عشايري به طور ميانگين 4 ماه از علوفه دستي براي جبران كمبودهاي تغذيه‌اي استفاده مي‌كند. با توجه به پروانه چراي عشاير استان مدت 35-25 روز زودتر از موعد مقرر به مراتع ييلاقي كوچ صورت مي‌گيرد و باعث چراي زودرس مراتع مي‌شود. بيشترين تلفات در گله عشاير استان مربوط به بزغاله‌ها با 7/21 درصد است.

 

17- آشتیانی مقدم.ع. و همکاران (1383) پروژه تحقیقاتی ایستگاه مارگون: مقايسه کارايی سيستمهای چرای مداوم در طول فصل – چرای تناوبی – چرای شدت زياد با تکرار کم – چرای تاخيری و چرای متداول يا شاهد در ايستگاه مديريت دام در مرتع مارگون مجری : ع – آشتيانی مقدم (1383 )

 

18- استادیان.ص. و همکاران (1381). پروژه تحقیقاتی. ملی: بررسی امکان بهبود ارزش غذایی گیاه کنگر با استفاده از اوره و ملاس. گياه كنگر به عنوان يكي از گياهان مزاحم و بد خوراك در مراتع استان به وفور وجود دارد. اين گياه با استفاده از كود شيميايي اوره و ملاس سيلوگرديد. و به عنوان يك ماده غذايي جديد به چرخه غذايي نشخواركنندگان معرفي گرديد. با توجه به بهبودبخشيدن تركيبات شيميايي و مواد مغذي اين گياه مي توان حدود 20% آن را در خوراك نشخوار كنندگان منظور كرد.

 

19- آذرفرد.ف. وهمکاران (1384) پروژه تحقیقاتی. ایستگاه مارگون: مكمل مواد معدني(فسفر، سلنيم و مس) برعملكرد و خصوصيات لاشه گوسفندان چرا كننده از مراتع ييلاقي مارگون تحت تاثير جنگ خليج فارس شماره مصوب پروژه : 03-20202083-84

 

20- آذرفرد.ف. و همکاران (1385) پروژه تحقیقاتی. خاص: بررسي وضعيت جايگاههاي دام در استان و ارائه الگوي برتر در اين زمينه

 

21- حسینی.م. و همکاران.(1389) پروژه تحقیقاتی. ایستگاه مارگون: بررسي وضعيت عناصر معدني عمده درعلوفه‌هاي مرتعي منطقه مارگون

 


 

22- حسینی.م. و همکاران.(1389) پروژه تحقیقاتی ایستگاه مارگون: مطالعه وضعيت انرژي و پروتئين در بره هاي نر چرا كننده در مرتع مارگون.


fiber_new6 خرداد 1399: انتصاب رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عضویت کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام وزارت جهاد کشاورزی fiber_new6 خرداد 1399: وزیر جهاد کشاورزی در اولین برنامه تلویزیونی رویش : یكی از اصلی‌ترین رویكردهای ما توجه جدی به جامعه كشاورزی و نقش آفرینی كشاورزان و نمایندگان آنها در تصمیم‌گیری‌های است fiber_new31 اردیبهشت 1399: وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت "روز جهانی زنبور": تنوع پوشش گیاهی و آب و هوایی ایران مستعد صنعت زنبورداری است fiber_new31 اردیبهشت 1399: نشست مشترک مسئولین موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با مدیران هلدینگ کشاورزی کوثر fiber_new31 اردیبهشت 1399: بزرگداشت روز جهانی زنبورهای گرده افشان در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
location_onکرج، سه راه رجائی شهر، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، کد پستی: 3146618361
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
group سامانه کاربران keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
close

انتقادات و پیشنهادات

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال فرمایید.