alarmشنبه 3 آبان 1399 - 13:02

Saturday 24 October 2020 - 13:02alarm

alarmالسبت 7 رَبيع الأوّل 1442 - 13:02

گزارشات نهایی سال 98

1-اثرات استفاده از سطوح مختلف علوفه هيدروپونيک جو بر عملکرد پروار، ويژگيهاي لاشه و شاخص هاي اقتصادي بزغاله هاي بومي فارس- دانلود

2- ارزیابی درونی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور براساس عامل آزمایشگاهها - دانلود

3- ارزيابي دروني موسسه تحقيقات علوم دامي كشور براساس عامل پژوهش و آموزش- دانلود

4- تأثير محدوديت غذايي بر عملكرد، خصوصيات لاشه و فراسنجه هاي مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي آرين در منطقه سردسير- دانلود

5- اثر استفاده از داروي فشار خون نيتروگل سيرين بر عملکرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط القاي آسيت- دانلود

6- اثر آنتي اكسيدانهاي ويتاميني و پودر نعناع فلفلي بر عملکرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت شرايط القاي آسيت- دانلود

7- تأثير استفاده از سه گونه گياه دارويی(آرتيشو، مريم گلی و به ليمو) در شرايط استرس سرمايی بر عارضه آسيت در جوجه هاي گوشتی- دانلود

8- بررسی تغییرات متابولیت های شکمبه در گوسفندان مبتلا به اسیدوز- دانلود

9-بررسی عملکرد بره های حاصل از آمیخته پایه مادری قرهگل با قوچ های کردی و بلوچی- دانلود

10- بررسي اثر اوره آهسته رهش با و بدون ملاس، بر فراسنجه هاي شکمبهاي، عملکرد رشد و صفات لاشه گوسفند پرواري- دانلود

11- اثرات محرک رشد گياهي اوركس بر عملكرد و پاسخهاي ايمني جوجه هاي گوشتي- دانلود

12- اثر اسانس آويتوس بر عملکرد، سيستم ايمني و جمعيت ميکروبي روده جوجههاي گوشتي- دانلود

13- تأثير استفاده از پروبيوتيک بر عملکرد و فراسنجههاي بيوشيميايي خون و مورفولوژي روده بلدرچين ژاپني- دانلود

14- اثر مصرف پودر بنتونيت بر ويژگيهاي پلت، كراست و چرم بز- دانلود

15- مقايسه اثر مکمل پروبيوتيک مولتی بهسيل با پروبيوتيک تجاري متداول در بازار بر عملکرد، خصوصيات لاشه، فراسنجههاي خونی، سيستم ايمنی و ريخت شناسی روده كوچک جوجه هاي گوشتی- دانلود

16- پایش و ثبت جمعیت بز کرکی رایینی- دانلود

17- بررسي اثر استفاده از پروبيوتيک ها در تغذيه زنبورعسل بر روي توليد عسل- دانلود

18- مطالعه تأثير استفاده از سطوح مختلف پساب تقطيري ملاس چغندرقند بر عملکرد توليد و پارامترهاي خوني گوساله هاي نر پرواري- دانلود

19- توسعه استفاده از دان پلت در مزارع پرورش مرغ گوشتي در استان لرستان- دانلود

20- بررسي وضعيت موجود و اصلاح سيستمهاي تهویه و خنک كننده در مرغداريهاي گوشتي استان بوشهر- دانلود

21- بررسي وضعيت توازن مواد خوراكي مورد نياز دامهاي استان سيستان و بلوچستان- دانلود

22- تاثیر افزودن پری بیوتیک به توکسین بایندر بر عملکرد، فراسنجه های خونی، ایمنی و دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های آلوده به آفلاتوکسین B1- دانلود

23- ارزيابي درون تني توکسين بايندر در جوجه های گوشتی- دانلود

24- بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف جرم ذرت بر عملکرد، ايمني،کيفيت لاشه جوجه های گوشتی- دانلود 

25- اثر پروتئين قابل متابوليسم مکمل شده در روش تغذيه خزشي بر خصوصيات لاشه بره هاي نر افشاري- دانلود

26- استفاده از خوراک كامل فشرده در پرواربندي بره هاي نر- دانلود

27- بررسی سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد تخمگذاری مرغ های رنگی گلپایگان- دانلود

28- بررسي كيفيت گوشت و تعيين پروفيل اسيدهاي چرب لاشه بره هاي لري بختياري و آميخته رومانوف لري بختياري- دانلود

29- اثر دانه كامل سويا بعنوان منبع امگا- 6 بر سلامت پستان و سلامت عمومي دام و توليد و تركيب شير بزهاي سانن پس از اولين زايش- دانلود

30- اثر افزودن نعناع فلفلي يا آويشن به جيره بر عملکرد پروار و كيفيت گوشت بره هاي پرواري سنجابي- دانلود

31- ارزيابي كمّي و مقايسه عوامل ضد تغذيه اي موجود در 18 رقم سورگوم علوفه اي- دانلود

32- ترويج سن مناسب پروار بره هاي نر شال- دانلود

33- بررسي استفاده از بنتونيت در نگهداري پوست- دانلود

34- غنی سازی تخم مرغ با اسیدفولیک از طریق مکمل کردن جیره مرغهای تخمگذار صنعتی و مقایسه آن با مرغان بومی- دانلود

35- اثرات استفاده از 3 آنزيم فيتاز تجاري(هوستازيم، فيزايم و رونوزايم) بر عملکرد، پاسخ ايمني و قابليت هضم کلسيم و فسفر در جوجه هاي گوشتي- دانلود

36- بهبود کیفیت و ارزش غذایی علوفه ذرت سیلو شده با استفاده از بقایای فیبری حاصل از فرایند قند گیری از ذرت- دانلود

37- تعيين ارزش غذايی كاكتوس علوفه اي در تغذيه دام- دانلود

38- تعيين اثرات روش مديريتي و ماده افزودني كرامينو بر باروري گله مادري گوشتي- دانلود

39- اثرات متقابل اسيد هاي آمينه كريستاله بر كارآمدي اسيدهاي آمينه جيره در عملکرد جوجه هاي گوشتي- دانلود

40- اثر سن و مديريت بر خصوصيات پوست و كراست شترمرغ - دانلود

41- برآورد بهره وري كل عوامل توليد، كارايي و بازدهي مقياس در گاوداري هاي شيري صنعتي در استان یزد- دانلود

42- بررسي و مقايسه ژنتيکي و اقتصادي روش هاي مختلف ارزيابي و انتخاب به منظور اصلاح نژاد گاوميشهاي استان خوزستان با استفاده از شبيه سازي رايانه اي- دانلود

43- تأثیر سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد، فراسنجه های خونی، ایمنی و در جوجه های گوشتی- دانلود

44- مقايسه اثرات منابع مختلف مکمل متيونين در جيره بر عملکرد توليد، خصوصيات لاشه و عايدي اقتصادي جوجه هاي گوشتي- دانلود

45- مقايسه اثر محركهاي رشد گياهي توليد شده در موسسه تحقيقات علوم دامي ايران (ASRI1 and 2) با محركهاي گياهي تجاري بر ايمني،عملكرد و فراسنجه هاي فيزيولوژيك و متابوليك در جوجه هاي گوشتي- دانلود

46- اثر سبوس گندم، پوسته سویا و مخمر بر عملکرد، زیست فراهمی عناصر معدنی، فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و کیفیت و ماندگاری لاشه جوجه های گوشتی- دانلود

47- بررسي و مقايسه عملكرد جوجه هاي گوشتي تجاري در منطقه معتدل (استان تهران)- دانلود

48- استفاده از ايزوله ي پروتئين مرغ در فرمولاسيون توپك (كوفته) ماهي- دانلود

49- بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف علوفه هیدروپونیک بر پاسخ به واکسن و خصوصیات کیفی و حسی گوشت بزغاله های پرواری- دانلود

50- اثرات استفاده از هيومات سديم و پروبيوتيک در جيره غذايي بر عملکرد، قابليت هضم مواد مغذي، فراسنجه هاي ايمني و ثبات اكسيداتيو لاشه جوجه هاي گوشتي- دانلود

51- تعيين ارزش غذايی و قابليت هضم جيره هاي حاوي سطوح مختلف ملاس و ويناس نيشکر- دانلود


fiber_new30 مهر 1399: با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی: مراسم بزرگداشت روز جهانی زن روستایی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد fiber_new27 مهر 1399: دکتر اسکند زند مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در وبینار روز جهانی غذا سند امنیت غذایی كشور تدوین می‌شود fiber_new27 مهر 1399: برگزاری جلسه کمیسیون فنی ثبت منابع و مواد ژنتیکی در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور fiber_new22 مهر 1399: از شیرگیری حاشی شتر ها در ایستگاه تحقیق و توسعه شتر تک کوهانه بافق استان یزد fiber_new19 مهر 1399: برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی تاسیس شرکت های دانش بنیان و بهره مندی از مزایای قانونی آن در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
location_onکرج، سه راه رجائی شهر، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، کد پستی: 3146618361
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
group سامانه کاربران keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
close

انتقادات و پیشنهادات

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال فرمایید.