alarmشنبه 3 آبان 1399 - 12:59

Saturday 24 October 2020 - 12:59alarm

alarmالسبت 7 رَبيع الأوّل 1442 - 12:59

چکیده گزارشات نهایی شش ماهه اول سال 97

1- بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت کبک با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و سیتوژنتیکی- سیروس امیری نیا - دانلود چکیده

2- اثر سطوح مختلف سرکه خرمای ضایعاتی در آب آشامیدنی بر عملکرد، سیستم ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی- محمدولی تکاسی- دانلود چکیده

3- بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف دانه تریتیکاله بر عملکرد تولیدی مرغان بومی مرکز اصلاح نژاد استان فارس- سید محمدرضا هاشمی - دانلود چکیده

4- تعیین سطوح مصرف تفاله چغندر قند بر عملکرد رشد جوجه غاز- یوسف سرهنگی شرازول- دانلود چکیده

5- بررسی اثرات ضدپلاسمودیومی چهار بره موم ایرانی بر سویه های حساس و مقاوم به کلرولین انگل پلاسمودیوم فالسیپاروم در شرایط آزمایشگاهی و درون تنی- صدیقه ذاکری- دانلود چکیده

6- برآورد پروتئین قابل هضم و متابولیسم مواد خوراکی موجود در ایران بر اساس معادلات پیش بینی- حسین غلامی - دانلود چکیده

7- اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت تولید عسل کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی )- محمدعلی کمالی - دانلود چکیده

8- تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز پودر ملخ با استفاده از خروسهای بالغ لگهورن در استان گلستان- علی رضا برسلانی- دانلود چکیده

9- بررسی عملکرد تولیدی و تولید مثلی لاین های گوشتی و تخمگذار موجود در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- شعله قربانی - دانلود چکیده

10- اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت زمستانگذرانی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی )- محمدعلی کمالی - دانلود چکیده

11- تعیین اسانس گیاهان دارویی قابل استفاده به عنوان محرک رشد درجیره جوجه های گوشتی (طرح)-علی رضا آقاشاهی - مجید افشار - سید عبداله حسینی - ابوالحسن صادقی پناه - هوشنگ لطف الهیان - سیدمظفر مهدی زاده - سید احمد میرهادی - سیروس نوروزی - اکبر یعقوب فر- دانلود چکیده

12- اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی آویشن در جیره غذایی جوجه های گوشتی- قاسم پورحسابی- دانلود چکیده

13- تعیین قابلیت هضم پوسته استخوانی پسته و استفاده از آن در جیره رشد بزغاله های نر رائینی- سیدمجتبی سید مومن- دانلود چکیده

14- بررسی و ارزیابی وضعیت موجود جایگاه گاو شیری و راهکارهای اجرایی کاهش هزینه در گاوداری های صنعتی استان کردستان- رحمن ابن عباسی - دانلود چکیده

15- تغییرات بافت شناختی غده پستان در بزهای سانن تغذیه شده با دانه سویای فرآوری شده در آبستنی اول- هدی جواهری بارفروشی- دانلود چکیده

16- بررسی نوع و مقدار آنتی بیوتیک های موجود در شیر خام تولیدی استان فارس- مجید هاشمی - دانلود چکیده

17-تعیین خصویات سیلویی و ترکیبات مغذی علوفه سورگوه پگاه با اسپید فید- حسن فضائلی - دانلود چکیده

18- بررسی وضعیت مزارع مرغ تخمگذار استان البرز به منظور ارایه الگوی مدیریتی و افزایش بهره وری- شهاب الدین گودرزی- دانلود چکیده

19-  تاثیر استفاده از آنزیم فیتاز میکروبی هوستازیم، فیزایم و رونوزایم بر بیان ژن های درگیر در عملکرد، ایمنی و قابلیت جذب کلسیم و فسفر در جوجه های گوشتی- حمیدرضا سیدآبادی- دانلود چکیده

20- مقایسه اثرات ترکیبی پودر دو گیاه دارویی نعناع فلفللی و آویشن بر سیستم ایمنی ، عملکرد و میکروفلورای دستگاه گوارش جوجه های گوشتی- برومند چهار آیین- دانلود چکیده

21- دستیابی به دانش فنی تولید آنزیم فیتاز توسط میکروارگانیسم ها جهت استفاده در تغذیه طیور(طرح)- مهدی امیر صادقی - سید عبداله حسینی - نرگس واسجی- دانلود چکیده

22- مقایسه اثرات دو نوع پروبیوتیک تولیدی در موسسه(لاکتوبی و انتروبی)با پروبیوتیک تجاری بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی- سید عبداله حسینی- دانلود چکیده

23- اثرات اسانس کپسوله شده ی پونه بر عملکرد جوجه های گوشت- وحید قاسملو- دانلود چکیده

24- آزمون های انساب وانتساب بر روی بز مرخز با استفاده از نشانگرهای مولکولی- محمدحسین بنابازی- دانلود چکیده

25- آزمون های انساب و انتساب بر روی گاو و گاومیش های بومی با استفاده از نشانگرهای مولکولی- سیروس امیری نیا- دانلود چکیده

26- بررسی شاخص‌های تولید مثلی در واحدهای گاو شیری تحت پوشش رکورد استان یزد- جواد زارع هرفته- دانلود چکیده 

27- تعیین بازده اقتصادی پرواربندی گوساله‌های نر سیستانی در دو سامانه صنعتی و سنتی- محمود محمد قاسمی- دانلود چکیده

28- تاثیر سطوح مختلف غلظت مواد مغذی به منظور بهبود عملکرد و کاهش مدت دوره پرورش در مرغداریهای گوشتی استان اردبیل- اباذر قنبری- دانلود چکیده

29- بررسی همبستگی رکوردهای مقطعی با رکورد کل تعداد تولید تخم مرغ در مرغان بومی اصفهان تحت دو سیستم نگهداری قفس و بستر- سعید اسماعیل خانیان - دانلود چکیده 

30- بررسی عملکرد مرغان بومی اصلاح شده در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی- بهرام افشار حمیدی- دانلود چکیده 

31- تاثیر سطوح گوناگون خوراکی و آشامیدنی مواد هیومات،حامی دام،در عملکرد بلدرچین های ژاپنی در حال رشد- احمد بی طرف- دانلود چکیده

32-بررسی وضعیت مدیریتی مزارع مرغ گوشتی استان البرز به منظور ارایه الگوی مدیریتی و افزایش بهره وری- سید عبداله حسینی- دانلود چکیده

33- استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره و ملاس بر عملکرد گوساله های پرواری- محمدهادی صادقی- دانلود چکیده

34- بررسی عملکرد تولید مثل گاوهای هلشتاین استان کرمانشاه- سیروس فراستی - دانلود چکیده

35- اثرات آنزیم زایلاناز تولید شده به روش تخمیر جامد بر عملکرد و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم- عباس علی قیصری خوراسگانی- دانلود چکیده

36- اصلاح نژاد زنبور عسل برای بهبود صفت رفتار دفاعی کلنی ها در استانهای مرکزی کشور ( تهران ، اصفهان ، قزوین و مرکزی )- محمدعلی کمالی - دانلود چکیده

37- مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی اثرات گرد و غبار هوا بر روی عملکرد و طول عمر زنبورعسل ( Apis mellifera )- غلامحسین طهماسبی- دانلود چکیده

38- استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره و ملاس بر عملکرد گوساله های پرواری- محمدهادی صادقی- دانلود چکیده

39- اصلاح نژاد زنبور عسل ( Apis mellifera . L ) برای مقاومت به کنه واروآ ( destructor Anderson &Truman varroa )- محمدعلی کمالی- دانلود چکیده

40- اثر عصاره پودر یونجه بر روی کاهش چربی حفره بطنی،خصوصیات لاشه،عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی- سیروس نوروزی - دانلود چکیده

41- اثرات اسانس مرزنجوش بر عملکرد ،فراسنجه های فیزیولوژیک و متابولیک در جوجه های گوشتی- هوشنگ لطف الهیان - دانلود چکیده

42- ارزیابی اقتصادی عملکرد جوجه های گوشتی با سطوح مختلف انرژی و پروتئین ایده آل در دو سن و وزن مختلف کشتار- حسین محمد زاده کراتی- دانلود چکیده

43- تعیین دوز مناسب eCG در افزایش بره زایی گوسفندان عشایر در خارج از فصل تولیدمثل در استان گلستان - مختار مهاجر- دانلود چکیده

44-بررسی و مقایسه جیره های غذایی متعادل و معمول بر عملکرد گوساله پرواری در استان مرکزی- ازاده میرشمس الهی- دانلود چکیده 

45- بررسی وضعیت واحدهای جوجه کشی دراستان تهران به منظور دستیابی به ارائه الگوی مناسب مدیریتی- احمد ناجی زواره - دانلود چکیده

46- اثرات استفاده از سرکه خرمای ضایعاتی و صنعتی در جیره بر عملکرد،خصوصیات لاشه،پاسخ های ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی- نادر فروغ عامری- دانلود چکیده

47- اثر گیاه دارویی گزنه بر عملکرد مرغ تخمگذار- مهرداد نفیسی- دانلود چکیده

48- بررسی روند ژنتیکی (همخونی) در مرغان بومی اصفهان- سعید اسماعیل خانیان -دانلود چکیده

49- ارزیابی متابولیت های باکترهای اسیدلاکتیک به عنوان نگهدارنده بیولوژیک فاز 1:بررسی امکان تولید نگهدارنده طبیعی (باکتریوسین حاصل از سویه های بومی لاکتوباسیلوس ) از شیر شتر و بز- ناهید مژگانی- دانلود چکیده

50- اثرات استفاده از سیستم یونیزاسیون هوا در سالن مرغداری بر کیفیت هوا،کیفیت بستر،عملکرد،میکروفلورای دستگاه گوارش و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی- هوشنگ لطف الهیان - دانلود چکیده 


fiber_new30 مهر 1399: با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی: مراسم بزرگداشت روز جهانی زن روستایی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد fiber_new27 مهر 1399: دکتر اسکند زند مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در وبینار روز جهانی غذا سند امنیت غذایی كشور تدوین می‌شود fiber_new27 مهر 1399: برگزاری جلسه کمیسیون فنی ثبت منابع و مواد ژنتیکی در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور fiber_new22 مهر 1399: از شیرگیری حاشی شتر ها در ایستگاه تحقیق و توسعه شتر تک کوهانه بافق استان یزد fiber_new19 مهر 1399: برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی تاسیس شرکت های دانش بنیان و بهره مندی از مزایای قانونی آن در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
location_onکرج، سه راه رجائی شهر، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، کد پستی: 3146618361
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
group سامانه کاربران keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
close

انتقادات و پیشنهادات

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال فرمایید.