alarmجمعه 14 آذر 1399 - 08:16

Friday 4 December 2020 - 08:16alarm

alarmالجمعة 18 رَبيع الثاني 1442 - 08:16

استان یزد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدمعرفی رئیس بخش :                                                                                                                           

سوابق تحصیلی: رئیس کنونی بخش تحقیقات علوم دامی آقای احمد بیطرف متولد سال 1339 در یزد می‌باشند ایشان دیپلم خود را در رشته علوم تجربی از دبیرستان رسولیان یزد در سال 1358 دریافت نمود. سپس در سال 1367 دوره کارشاسی خود را در دانشگاه شیراز در رشته علوم دامی با معدل 5/16 به پایان رسانید. در سال 1381 مجدد در رشته علوم دامی و در مقطع کارشناسی ارش در رشته فیزیولوژی دام پذیرفته و در سال 1384 با معدل 59/16 از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد. در حال حاضر ایشان مشغول تحصیل در دوره دکتری فیزیولوژی دام و طیور در دانشگاه شیراز  می‌باشند.

سوابق مدیریتی: ایشان دوره خدمت نظام وظیفه   را در کمیته امور دام و آبزیان جهاد استان چهارمحال و بختیاری طی سال‌های 1367 تا 1380 سپری نمود. بی‌درنگ در سازمان جهاد کشاورزی استان استخدام و به عنوان رئیس اداره تغذیه و مهندسی جایگاه دام زیر مجموعه معاونت امور دام تا سال 1384 خدمت کرد. سپس برای ادامه کار بعنوان مدیر مرکز تحقیقات ماهیان آب شور تا سال 1390 مشغول به کار بود. در پی آن به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان منتقل  و از سال 1391 تا به حال در سمت رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مشغول به خدمت است.

سوابق پژوهشی: ایشان تاکنون در اجرای 37 پروژه و طرح تحقیقاتی مشارکت داشته که از این شمار در 11 طرح و پروژه به عنوان مجری و یا مجری مسئول و در شمار طرح 26 طرح و پروژه همکار بوده‌اند. همچنین در حال حاضر در اجرای 8 پروژه در حال اجرا مشارکت دارند. همچنین سه پروژه مطالعاتی در زمینه مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزی و منابع طبیعی حوزه های آبخیز کویر سیاه کوه، ریگ زرین و بخش خور و بیابانک بوسیله ایشان هدایت و انتشار یافته است. در شمار 21 مقاله علمی پژوهش چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی بعنوان مولف و یا نویسنده همکار مشارکت داشته‌اند. همچنین ایشان در ارائه بیش از 30 مقاله و خلاصه مقاله داوری شده ارائه شده در کنفرانس ‌های داخلی و خارجی عمدتا نفر اول مشارکت داشته است. ایشان در زمینه معرفی و بومی سازی گونه تیلاپیای نیل به صنعت آبزی‌پروری کشور مشارکت فعال و موثر داشته است.

تاریخچه:

بخش تحقيقات علوم دامي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي استان يزد فعاليت خود را از سال1370 آغاز نمود. هدف از تاسيس اين بخش انجام پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه‌هاي گوناگون دامپروري بويژه در زمينه پرورش دام‌هاي بزرگ و كوچك مانند شتر، گاو و گوسفند بوده است. همگام با تاسيس بخش علوم دامي ايستگاه تحقيقات پرورش شتر در شهرستان بافق راه‌اندازي و آغاز به فعاليت نمود. همچنين اين بخش در سال 1380 فعاليت خود را با پژوهش در زمينه پرورش بلدرچين با راه‌اندازي ايستگاه بلدرچين در ميبد آغاز نموده كه همچنان ادامه دارد.


وظایف بخش:

پزوهش در زمینه موضوعات مرتبط با پرورش و بهداشت دام و طیور. در سال‌های اخیرعمده فعالیت پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی بر روی پرورش شتر و بلدرچین متمرکز بوده است. 

دستاوردهای شاخص ترویجی ، تحقیقاتی:

گزينش 9 نسل براي توليد بلدرچين اصلاح شده : انجام گزينش در 9 نسل براي توليد بلدرچين اصلاح شده كه نتايج ارزنده‌اي را در برداشته است. و پروژه ادامه‌دار و تكميلي آن تدوين خواهد شد. اين مركز اين ظرفيت را دارد كه بلدرچين اصلاح شده براي كل كشور را تامين نمايد. اين امكان از سال هاي آينده فراهم خواهد شد.

دست‌آوردها، اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته

                                                                                                  

رديف

عنوان  طرح تحقیقاتی

1

بررسي ارزش غذايي دو  گونه آتريپلكس (كانيسني و لنتي‌فرميس) دررشد و افزايش وزن شتر، بز و گوسفند  بعنوان بخشي از علوفه خشبي جيره

2

بررسي امكان استفاده از ضايعات خرما در  پرواربندي شتر

3

اثر اخته روي رشد شترهاي نر يك كوهانه و قطعات  لاشه آنها

4

شناسايي  خصوصيات نژادي شترهاي يك كوهانه پروژه 1 بررسي تغييرات وزن و رشد قسمتهاي مختلف  بدن بچه شتر از تولد تا يكسالگي

5

بررسي  امكان استفاده از داغ سرد براي شماره گذاري بدن شتر

6

توليد  پشم و تكرار پذيري آن در شترهاي يك كوهانه

7

بررسي  اثر داروي ايورمكتين در درمان گري شتر و مقايسه آن با اثر تركيبات در گانوكلره و  در كانوفسفره

8

بررسي عملكرد حاشي شتر در استفاده از سه جيره  غذائي طي سه دوره پرواربندي متفاوت

9

مطالعه  سن بلوغ نر و ماده، سيكل فحلي ماده ها ، طول مدت آبستني، درصد باروري و زايمان  شتران يك كوهانه ايراني

10

مطالعه ظرفيتپروار شش  گروه از حاشي شترهاي مناطق جنوبي ايران

11

اثر  سطوح مختلف اوره در جيره بچه شترهاي پرواري: پروژه 1

12

بررسي امكان استفاده از سطوح مختلف اوره در  پروار شتر يك كوهانه : پروژه 2

13

اثر  سن از شير گيري بر روي رشد حاشي شتر و عملكرد توليدي و توليد مثلي مادران

14

تعيين‌  گرايش‌ چرايي‌ شتر نسبت‌ به‌ گونه‌ هاي‌ گياهي‌ منطقه‌

15

تعيين ارزش غذايي سه  گونه مرتعي مورد استفاده در تغذيه گوسفند و شتر

16

بررسي‌  مقدماتي‌ القاء اولاسيون‌ و سوپر اولاسيون‌ براي‌انتقال‌ جنين‌ در شتر يك‌  كوهانه‌ ايران‌

17

بررسي آلودگي به تک ‌ياخته‌اي خوني-نسجي  شتران استان يزد

18

شناسايي كنه‌هاي خانواده ايكسوميده (كنه‌هاي  سخت) در نشخواركنندگان اهلي (گاو، گوسفند، بز و شتر) در استان يزد

19

بررسي اثر سن و فصل روي خصوصيات مني و  تغييرات هورمون‌هاي جنسي در شتر نر يك كوهانه


پايان نامه هاي دانشجويي

                            

1

تعيين تغييرات غلظت هورمون رشد پلاسما در  شترهاي ماده يك كوهانه نابالغ و بالغ

2

تعيين  زمان افزايش دامنه پالسهاي هورمونLHدر شترهاي  ماده يك كوهانه بالغ و نابلغ

3

تعيين  ترشح هورمونهاي تيروئيد در شترهاي ماده نابالغ و بالغ

4

اثر  فالوكسول وGNRHبر شترهاي ماده يك كوهانه نابالغ و بالغ  ايران

5

تعيين  ترشح هورمونهاي استروژن و پروژسترون در فصل آميزش و غيرآميزش در شترهاي ماده  بالغ و نابالغ

6

بررسي  تزريق هورمون پروژسترون و هورمون آزادكننده گنادوتروپين ها و تحريك سرويكس بر  آزاد كردن تخمك در شترهاي يك كوهانه نابالغ و بالغ ايران


مقالات

1-امامي ميبدي، محمد علي. 1381. توليد پشم و تكرارپذيري آن در شترهاي يك كوهانه در مناطق كويري. مجله علوم كشاورزي دانشگاه جندي شاهپور.

2- احمد بيطرف. 1391. ارتباط بين وزن زنده شترهاي جوان نر يك كوهانه(Camelus dromedarius)با برخي ابعاد بدن در استان يزد. اولين كنگره ملي شتر.

3- احمد بيطرف و مجيد بيطرف. 1391. ارتباط بينوزن زنده شترهاي جوان نر يك‌ کوهانه(Camelus deromedarius)‌با وزن برخي اجزاي لاشه و اندام‌هاي دروني در استان يزد. اولين كنگره ملي شتر.

4- احمد بيطرف ، محمد علي امامي ميبدي، حسين بري ابرقويي و مجيد بيطرف. 1391. تاثير تغذيه از دو گونه آتريپلكس (A. lentiformis and A. canescens)درافزايش وزن و رشد شترهاي يك‌كوهانه (Camelus deromedarius)بعنوان بخشي از علوفه خشبي جيره. اولين كنگره ملي شتر.

5- محمد علي كردي يزدي، محمد رضا مفيدي، مهدي شكوهمند و علي شفيع نادري. 1391. بررسي اثر سطوح مختلف اوره در پروار شترهاي يك كوهانه. اولين كنگره ملي شتر.

6- محمد علي كردي يزدي، علي نيكخواه، محمد علي امامي ميبدي، علي شفيع نادري و مهدي شكوهمند. 1391. بررسي اثر سطوح مختلف خرماي ضايعاتي در پروار شترهاي يك كوهانه. اولين كنگره ملي شتر.


7. Ahmad Bitaraf, Mohammad Ali EmamiMeibodi,HosseinBerriAbarghoee and MajidBitaraf. 2012. Relationship of live body weight with body dimensions and weight of some carcass sections in young male replacement one-humped camels, Camelusdromedarius. Conference of Sustainability of Camel Population and Productio, Hofuf, saudi Arabia.

8. Mohammad Reza Mofidi, Kordi Yazdi MA, Shokoohmand M, Bitaraf A, hafienaderi A. 2013. Effect of different levels of urea in fattening one-hump camel, Scientific Conference of Camel Research and production, Khartoum, Sudan.نیروی انسانی بخش:

نام و نام خانوادگی

گرایش تحصیلی

احمد بيطرف

فيزيولوژي دام و طيور

محمد رضا مفيدي

توليدات دام و طيور

علي شفيع نادري

تغذيه دام و طيور

محمد سعید آبادی

بیماری های طیور

امید کریمی

پاتولوژی

محمد علي كردي يزدي

تغذيه دام و طيور

محسن آيت‌الهي

تغذيه دام و طيور

عليرضا عبدلي

دامپروری

جواد زارع

دامپروری

مرتضی بیطرف ثانی

اصلاح نژاد(ژنتیک کمی)


ایستگاه های تحت مدیریت بخش: 


الف- ايستگاه تحقيقات شتر بافقاين ايستگاه در سال 1370 تاسيس گرديد كه در شهرستان بافق در فاصله 100 كيلومتري از مركز استان و 10 كيلومتري از شهرستان بافق و در طول جغرافيايي 35/31 و عرض جغرافيايي 26/55 واقع شده است. مساحت ايستگاه200 هكتار بوده كه شامل اصطبل ، آزمايشگاه ، ساختمان اداري ، پاركينگ و سالنهاي پرورشي و غيره مي باشد.


ب- ايستگاه تحقيقات بلدرچين

1-ايستگاه تحقيقاتي طيور خاص ميبد

اين ايستگاه در شهرستان ميبد- جاده كمربندي به مساحت 12 هكتار در سال 1393به منظور پرورش و تحقيق در زمينه پنج پرنده (بلدرچين،كبك، بوقلمون، شتر مرغ و قرقاول) احداث گرديد.

2- سايت الگويي پرورش بلدرچين

اين ايستگاه در شهرستان يزد در داخل مجموعه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد در شهرستان ميبد به مساحت 3500 متر مربع در سال 1393 احداث گرديد.


اولویت ها و برنامه های آتی بخش:

- انجام طرحهاي تحقيقاتي جهت بررسي راههاي افزايش توان توليد(توليد مثل، رشد، بررسي نياز غذائي وجيره نويسي ) و كيفيت محصولات. در اين راستا يك طرح جامع با عنوان "طرح جامع تحقيقات كاربردي افزايش كمي و كيفي پايدار توليد محصولات پرورش شتر در مناطق مركزي كشور" اخيرا به شهرستان بافق ارائه شده كه در آن 12 عنوان پروژه منظور شده است.
fiber_new1 آذر 1399: تولید کلیپ آموزشی 'یک کارشناس یک پیام" برای برنامه رویش سیما در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور fiber_new28 آبان 1399: تقدیر از دکتر علیزاده قمصری در مراسم بزرگداشت هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی fiber_new27 آبان 1399: اجرای برنامه یاوران تولید با نام بررسی چالش پرورش گوسفند افشاری در شهرستان خدابنده استان زنجان fiber_new27 آبان 1399: برگزاری روز مزرعه اصول تثبیت ژن چندقلوزایی در گله های گوسفند افشاری در شهرستان ماهنشان استان زنجان fiber_new21 آبان 1399: بررسی راهکارهای محرومیت‌زدایی در منطقه سیستان با مشارکت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و آستان قدس رضوی
location_onکرج، سه راه رجائی شهر، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، کد پستی: 3146618361
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
group سامانه کاربران keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
close

انتقادات و پیشنهادات

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال فرمایید.