alarmجمعه 14 آذر 1399 - 09:12

Friday 4 December 2020 - 09:12alarm

alarmالجمعة 18 رَبيع الثاني 1442 - 09:12

استان خوزستان - اهواز

                

معرفی رئیس بخش :

 بهاره طاهری دزفولی.

استادیار پژوهشی. ژنتیک و اصلاح نژاد دام


تاریخچه:

بخش تحقیقات علوم دامی در استان خوزستان در سال 1370 همزمان با تفکیک وظایف بین وازرت جهاد سازندگی و وزات کشاورزی و تشکیل مرکز تحقیقات منابع‌طبیعی و امور دام خوزستان تاسیس گردید. سپس،در سال 1381 با تشکیل وزرات جهاد کشاورزی، بخش تحقیقات علوم دامی در قالب تشکیلات جدید مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان فعالیت خود را جهت رسیدن به اهداف و برنامه‌های تدوین شده دنبال نموده است. این بخش تحقیقاتی از بدو تشکیل تاکنون با انجام پروژه های تحقیقاتی بسیار (بالغ بر 90 پروژه تحقیقاتی) بر روی گاو و گاومیش، گوسفند و بز، طیور گوشتی و تخمگذار، شتر، زنبورعسل، بلدرچین، شترمرغ و اردک، در گروه های تحقیقاتی تغذیه دام و طیور، مدیریت پرورش، ژنتیک و اصلاح نژاد دام و فرآورده های لبنی فعالیت دارد. کلیه فعالیت ها و پروژه‌های تحقیقاتی این بخش از سال 1386 در سطح استان و در سطح دامداری‌ها و مرغداری‌های بخش خصوصی انجام می‌گیرد که این امر منجر به ارتباط هر چه بیشتر با دامداران و مرغداران منطقه جهت انتقال یافته‌ها و ترویج نتایج تحقیقاتی در جریان اجرای پروژه‌ها و شناسایی مشکلات آن‌ها در جهت ارائه پروژه‌های تحقیقاتی جدید گردیده است.

وظایف بخش:

1- ارائه پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی در جهت اهداف زیر:

- افزایش بهره وری، بالا بردن راندمان و افزایش کمی و کیفی تولید در واحدهای دام و طیور استان

- شناسایی، معرفی و تولید منابع جدید خوراک دام و طیور و منابع علوفه ای و کاهش کمبودهای تغذیه‌ای

- استفاده از ضایعات محصولات کشاورزی در تغذیه دام و طیور

- کاهش هزینه‌های تولید و اقتصادی کردن واحدهای دامداری و مرغداری

- ارائه برنامه اصلاح نژاد جامع و مناسب برای دام‌های بومی استان

- شناسایی پتانسیل دام‌های بومی استان و حفظ ذخایر ژنتیکی دامی

- ارتقای کیفیت تولید و فرآوری تولیدات دام و طیور

- کاهش ضایعات خوارک دام و طیور و ارائه الگوهای بهینه بهره برداری از منابع دام و طیور

- کاهش اثرات تنش‌های محیطی بر دام وطیور و تولیدات

2- اجرای پروژه‌های تحقیقاتی از قبیل شناسایی دام‌های بومی استان، تعیین خصوصیات و پارامترهای ژنتیکی صفات، بررسی خصوصیات تولیدمثلی دام‌های مختلف، تعیین ارزش غذایی و ضریب قابلیت هضم علوفه دامی و بررسی شیوه‌های مدیریت پرورش در قالب تحقیقات بنیادی.

3- ارتباط با بهره برداران سطح استان در جهت بررسی مشکلات بهره‌برداران، مسئله یابی، تهیه و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در چهارچوب اهداف یاد شده.

4- ارتباط مداوم و هماهنگی با مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، معاونت بهبود تولیدات دامی و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خوزستان وکشت و صنعت‌ها و کارخانه‌های خوراک دام وطیور استان و تشکیل کمیته‌های تخصصی جهت بررسی پروژه‌های پیشنهادی و بررسی و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی استان با دعوت از صاحب‌نظران در بخش‌های اجرایی.

5- همکاری در اجرای برنامه های سایت های الگویی به عنوان محقق معین در مناطق مختلف استان، انجام طرح‌های تحقیقی- ترویجی در روستاها و دامداری‌ها و مرغداری‌های استان، تهیه بروشور و نشریه‌های ترویجی، برگزاری برنامه‌های انتقال یافته‌ها، کارگاه های آموزشی و تهیه برنامه‌های تلویزیونی ترویجی جهت تغییر روش‌های مدیریتی سنتی و گرایش به شیوه‌های دامداری صنعتی و بکارگیری روش‌های علمی تغذیه دام و طیور.

6- برگزاری دوره های آموزشی جهت بهره برداران امور دام، امور عشایر وکارشناسان بخش اجرا.

7- ارائه یافته‌های تحقیقاتی در نمایشگاه‌های هفته پژوهش، هفته دولت، هفته جهاد کشاورزی و نمایشگاه‌های کشاورزی و دامپروری.

دستاوردهای شاخص ترویجی ، تحقیقاتی:

- تحقیقات در زمینه تغذیه دام و طیور یکی از گرایش‌های اصلی تحقیقات بخش علوم دامی بوده که علاوه بر علوفه متعارف بر روی بسیاری ازضایعات و پسماندهای کشاورزی، درختان و سایر گیاهان به عنوان منابع خوراک و علوفه‌ای غیرمتعارف مانند سرشاخه نیشکر، گیاهان تالاب، برگ خشک درخت خرما و میوه درخت کهوردرجهت کاهش هزینه‌های تغذیه ای و استفاده بهینه از منابع موجود و بقایا و پسماندهای کشاورزی به منظور جبران کمبود خوراک و علوفه دام در سطح استان، در قالب تعیین ارزش غذایی و میزان قابل توصیه در تغذیه انواع دام ها، پروژه های تحقیقاتی بسیاری انجام شده است. سرشاخه نیشکر به عنوان یکی از فرآورده‌های جانبی مهم کشت و صنعت نیشکر در استان در این بخش مورد توجه بوده است به طوری که در خصوص تهیه سیلاژ از آن و سطح مناسب استفاده از آن در تغذیه انواع دام ها، در این بخش پروژه های تحقیقاتی بسیاری انجام شدهاست. نی، لویی و چولان نیز عمده‌ترین گیاهان موجود در تالاب های استان می‌باشند که بر روی ارزش غذایی این گیاهان و سطح استفاده از آن ها در تغذیه انواع دام ها نیز فعالیت تحقیقاتی صورت گرفت است. یکی دیگر از انواع گیاهانی که مورد مطالعه قرار گرفته است میوه درخت کهور می باشد که تعیین ارزش غذایی آن و چگونگی و سطح مناسب استفاده از آن در جیره غذایی بره های پرواری از فعالیت های شاخص این بخش می باشد. لازم به ذکر است استفاده از این ماده غذایی در خوراک دام در سال 96 ثبت اختراع شده است. همچنین، در خصوص عمل آوری برگ خرما به عنوان یکی از محصولات جانبی درخت خرما  پس از هرس و سطح مناسب استفاده از آن در تغذیه گوساله های گاومیش های پرورای در شرایط خشکسالی نیز پروژه تحقیقاتی انجام شده است.

پروژه استفاده از میوه کلخنگ (خنجک) در جیره طیور گوشتی در جهت افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، کاهش درصد تلفات و مناسب‌ترین سطح تیتر آنتی بادی نیز یکی دیگر از فعالیت های تحقیقاتی انجام شده در بخش علوم دامی می باشد.

- در زمینه تحقیقات تغذیه دام و طیور که بیشتر جنبه آزمایشگاهی داشته‌اند نیز فعالیت های زیادی صورت گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به طرحتعیین ارزش غذایی و ضریب قابلیت هضم مواد غذایی و علوفه دامی استان خوزستان اشاره کرد.

- یکی از راهکارهای مقابله با محدودیت منابع علوفه‌ای در تغذیه دام‌ها و هزینه‌های بالای تغذیه‌ای، علاوه بر استفاده از منابع تغذیه‌ای جدید،بهره‌برداری از حیوانات کم توقع با قابلیت تولید مناسب می‌باشد که شتر می‌تواند نقش اساسی در این زمینه ایفا نماید. دراین زمینه نیز بخش تحقیقات علوم دامی جنبه‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تغذیه گیاهان شورزی مراتع را توسط شترهای منطقه به منظور ارائه قابلیت استفاده از این گیاهان به تنهایی و یا مخلوطی از آن‌ها در قالب یک جیره متعادل از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار داده است و شتر را به عنوان تأمین کننده یک منبع پروتئینی غیرمتعارف معرفی کرده‌ است. در این پروژه تحقیقاتی برای اولین بار در استان با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم دامی، فیستوله گذاری شتر انجام گردید. همچنین، بنا به ضرورت اعلام شده از سمت معاونت بهبود تولیدات دامی استان، اصلاح نژاد این دام نیز با شروع اولین پروژه تحقیقاتی شناخت صفات تولیدی و تولیدمثلی این دام مدنظر قرار گرفته است.

- همزمان با گسترش کشت تریتیکاله در سطح استان، استفاده از دانه و علوفه این گیاه در بخش تحقیقات علوم دامی مورد توجه قرار گرفت و پروژه های تحقیقاتی در زمینه تهیه سیلاژ از علوفه تریتیکاله، استفاده از دانه تریتیکاله در تغذیه گوساله های پرواری گاومیش و همچنین استفاده از دانه تریتیکاله همراه با آنزیم در تغذیه جوجه های گوشتی انجام شده است که از فعالیت های شاخص بخش می باشند.

- از دیگر فعالیت های شاخص بخش،  پروژه تحقیقاتی استفاده از چهار نوع استارتر مختلف جهت تولید پنیرموزارلا از شیر گاومیش می باشد که طی آنپنیر موزارلا برای اولین بار در استان و نیز در کشور، از شیر گاومیشتولید شده است. 

- یکی از موضوعاتی که در زمینه تحقیقات طیور مورد توجه بوده،کاهش استرس حرارتی ناشی از شرایط آب و هوای گرم استان در پرورش طیور می‌باشد که باعث کاهش بهره‌وری و تولید در واحدهای پرورش جوجه گوشتی و همچنین کاهش تعداد دفعات جوجه‌ریزی در سال (به دلیل عدم جوجه‌ریزی در فصول گرم) شده است. در این خصوص پروژه های تحقیقاتی در قالب راهکارهای تغذیه ای و یا توجه به نوع سالن (متعارف و مدرن) و تراکم جوجه ها نیز مورد توجه بوده است.

- با توجه به اینکه گاومیش به عنوان مهم ترین دام بومی استان شناخته شده است، اصلاح نژاد این دام در قالب بررسی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی، معرفی منحنی رشد و منحنی شیردهی، تعیین ارزش اقتصادی صفات تولیدی و تولیدمثلی، ارائه اهداف و معیارهای انتخاب و برنامه های اصلاح نژادی مانند آزمون نتاج با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری مورد توجه بوده است. همچنین، معرفی برنامه ارزیابی ژنومیک و مقایسه آن با برنامه های آزمون نتاج نیز در قالب یک پروژه تحقیقاتی در دست اجرا می باشد.

- گرد و غبار پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر از مرزهای غربی وارد کشور شده است و با توجه به این کهزنبور عسل، از جمله موجوداتی است که پدیده گرد و خاک منطقه بیشترین تأثیر را برصنعت پرورش آن داشته است،  پروژه تحقیقاتی با عنوان اثرات گرد و غبار بر سلامت، رفتار و تولیدات زنبور عسل در استان خوزستان، به منظور بر رسی و ارائه اثرات مخرب این پدیده بر زنبورعسل توسط این بخش تحقیقاتی انجام شده است.

نیروی انسانی بخش:

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

گرایش تحصیلی

پست سازمانی

بهاره طاهری دزفولی

دکتری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

عضو هیئت علمی

سیدمجید حسینی

دکتری

تغذیه دام و طیور

محقق

عزیز کردونی

فوق لیسانس

تغذیه دام 

محقق
ایستگاه های تحت مدیریت بخش: 

 

 

 همانطور که اشاره گردید کلیه فعالیت ها و پروژه‌های تحقیقاتی این بخش از سال 1386 در سطح استان و در سطح دامداری‌ها و مرغداری‌های بخش خصوصی انجام می‌گیرد در قالب عقد قرارداد با دامدار انجام می گیرد. یکی از دامداری‌هایی که محل عمده فعالیت‌های تحقیقاتی بخش بوده است گاومیشداری نیمه صنعتی آقای سید مرتضی موسوی واقع در شهرستان حمیدیه می‌باشد که در خصوص اجرای پروژه های تحقیقاتی بخش همکاری بسیار داشته‌اند. اولویت ها و برنامه های آتی بخش:


fiber_new1 آذر 1399: تولید کلیپ آموزشی 'یک کارشناس یک پیام" برای برنامه رویش سیما در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور fiber_new28 آبان 1399: تقدیر از دکتر علیزاده قمصری در مراسم بزرگداشت هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی fiber_new27 آبان 1399: اجرای برنامه یاوران تولید با نام بررسی چالش پرورش گوسفند افشاری در شهرستان خدابنده استان زنجان fiber_new27 آبان 1399: برگزاری روز مزرعه اصول تثبیت ژن چندقلوزایی در گله های گوسفند افشاری در شهرستان ماهنشان استان زنجان fiber_new21 آبان 1399: بررسی راهکارهای محرومیت‌زدایی در منطقه سیستان با مشارکت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و آستان قدس رضوی
location_onکرج، سه راه رجائی شهر، خیابان شهید بهشتی، روبروی دهقان ویلای اول، کد پستی: 3146618361
منوی سیستم close
vpn_key پنل مدیریتی keyboard_arrow_down
group سامانه کاربران keyboard_arrow_down
school سامانه پرسنل keyboard_arrow_down
close

انتقادات و پیشنهادات

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر تکمیل و ارسال فرمایید.